Leerkracht, mentor en stagecoördinator Pascal Rutten

Rutten, Pascal.jpg

Pascal Rutten

Leerkracht /mentor/stagecoördinator | VSO Maastricht

 

“VOORdeel & VERVOLG  is een netwerk organisatie die onderwijs als middel inzet om jongeren en ouderen, met afstand tot de arbeidsmarkt en met afstand tot onderwijs, een duurzame plek op te arbeidsmarkt te geven. 

 

De samenwerking tussen de 3O’s is breder dan bij de meeste andere initiatieven. Alle partners die te maken hebben met de doelgroep zijn integraal betrokken. Mede hierdoor moeten de leden uit de samenwerkende organisaties dezelfde taal spreken en zich verantwoordelijk voelen voor de gestelde programmadoelen en resultaten. De diversiteit maar vooral ook het enthousiasme van de deelnemers vind ik persoonlijk de kracht van het programma. Er wordt in gezamenlijkheid ontwikkeld! 

 

Voor de leerlingen van de VSO scholen in Zuid-Limburg zorgt VOORdeel & VERVOLG voor uitstroom naar betaalde arbeid (bij één van de aangesloten partners). Tevens biedt VOORdeel & VERVOLG nu en in de toekomst een gevarieerder en beter onderwijsprogramma. Door meer mogelijkheden voor branchecertificering aan te bieden gaat de doelgroep duurzamer de arbeidsmarkt op. Door het work based learning praktisch uit te werken, kan iedere school straks in staat zijn om een goed en gelijkwaardig onderwijsaanbod aan te bieden binnen meerdere sectoren.”