Polygarde, in samenwerking met VOORdeel & VERVOLG

Informatie bedrijf

Een echte onderneming met een sociaal hart. Polygarde een joint venture

tussen MTB en Intergarde en levert als maatschappelijke onderneming

professionele diensten aan de markt om mensen aan betekenisvol werk

te helpen. Medewerkers krijgen de kans zo volwaardig mogelijk te participeren

in de samenleving, worden uitgedaagd om zich te (blijven) ontwikkelen

én bij te dragen aan het bedrijfsresultaat.

 

Opleiding en training moet er bij Polygarde steeds meer voor gaan zorgen

dat bestaande én nieuwe medewerkers zich blijven ontwikkelen om invulling

te kunnen geven aan de steeds veranderende taken en verantwoordelijkheden

die bij de wijzigende functies en rollen horen.

 

Polygarde wil op deze wijze ook een bijdrage leveren aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Deze duurzame inzetbaarheid kan zowel binnen Polygarde plaatsvinden maar ook bij andere werkgevers. Want één van de doelstellingen is dat medewerkers na hun ontwikkeling bij Polygarde ook elders op de arbeidsmarkt sneller en beter een boeiende baan kunnen vinden.

 

Samenwerking met V&V

Naast de bestaande beveiligingsopleidingen is in de samenwerking tussen Polygarde en VOORdeel & VERVOLG een nieuwe gecombineerde opleiding op mbo-niveau 1 en 2 ontwikkeld. Deze opleiding zorgt ervoor dat medewerkers beter inzetbaar worden, ook in het kader van de bredere dienstverlening die klanten aan Polygarde vragen. Functievereisten komen optimaal in de opleiding aan bod, evenals diverse branche-erkende onderdelen. Het vernieuwende onderwijsconcept is gebaseerd op voor een groot deel ‘leren op de werkplek’. Hierdoor wordt de stap om weer aan de eigen ontwikkeling te werken voor de deelnemers zo praktisch en makkelijk mogelijk gemaakt. Authentieke beroepspraktijk staat centraal, met daarbinnen de vereiste kennis, vaardigheden en beroepshouding. 

 

Een gedegen ontwikkeltraject, interne werving én externe werving i.s.m. de werkgeverservicepunten ging de afgelopen weken vooraf. In maart 2019 start de eerste pilot, samen met twee docenten,

6 praktijkopleiders én 2 klassen enthousiaste deelnemers. 

polygarde.png