Beleidsmedewerker Sociale Zekerheid en Onderwijs Wilma Nicolaes

v&v-patroon.jpg

Wilma Nicolaes

Beleidsmedewerker Sociale Zekerheid en Onderwijs | Gemeente Maastricht 

 

“In het algemeen zie ik VOORdeel & VERVOLG  als een programma dat een win-win-win situatie kan opleveren voor de samenleving. Het bevordert de ontwikkeling en de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren/mensen die niet of moeilijk te scholen zijn op mbo-niveau door middel van vakgericht praktijkonderwijs dat aansluit op de vraag op de arbeidsmarkt. 

  1. De deelnemers leren een vak waarmee ze een betaalde baan kunnen vinden. Waardoor ze meer kansen krijgen om (duurzaam) mee kunnen doen op de arbeidsmarkt.

  2. Werkgevers zijn gebaat bij het grotere arbeidspotentieel dat goed aansluit op hun vraag en hebben de kans om mede vorm te geven aan het onderwijs dat hiervoor nodig is. 

  3. Overheden verwezenlijken hun ambities door  meer jongeren binnen het onderwijs, uit de uitkering en aan het werk te helpen.

  4. Onderwijs creëert doorlopende leerlijnen en opleidingen/beroepscertificaten met arbeidsmarktperspectief. 

 

De samenwerking die ontstaat tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven is uniek in dit samenwerkingsverband. Er wordt (samen)gewerkt aan hetzelfde doel en de belangen van een ieder worden hiermee gediend.”