Over VOORdeel & VERVOLG

De 3 O’s: ondernemers, onderwijs en overheid bundelen hun krachten in VOORdeel & VERVOLG om de arbeidsparticipatie in Zuid-Limburg te verhogen, het aanwezige arbeidspotentieel in te zetten en medewerkers duurzaam aan het werk te krijgen èn houden. 

 

Op dit moment bestaat er bij het Zuid-Limburgse bedrijfsleven een grote behoefte aan mankrachten om

de gewenste groei door te kunnen maken.

Tegelijkertijd is er in Zuid-Limburg een grote groep mensen die niet deelneemt aan het arbeidsproces.

De mensen beschikken niet over voldoende of niet de juiste kennis, ervaring en skills om de volgende stap in hun school- of werkzame loopbaan te kunnen zetten.

 

Ondernemers, onderwijs en overheid zetten zich binnen VOORdeel & VERVOLG in om samen toekomst-, arbeidsmarkt- en doelgroepgericht onderwijs te ontwikkelen. Het resultaat is het ontstaan van een mooie groep (toekomstige) medewerkers die beschikt over de juiste competenties, beroepsgerichte ervaring en de motivatie voelt zich blijvend te ontwikkelen.

 

Het toekomstbeeld: een arbeidspotentieel in

Zuid-Limburg dat vanaf moment één van waarde is voor werkgevers en dat duurzaam ingezet kan worden.

iStock-532469949.jpg

Onze doelstelling 

Het verhogen van de arbeidsparticipatie van de doelgroep (ook ten behoeve van de economische situatie in de krimpregio Zuid-Limburg) en de ontwikkeling van de doelgroep tot duurzaam arbeidspotentieel voor de regio, door arbeidsmarkt- en toekomstgericht onderwijs op maat (op maat voor de doelgroep en de voor arbeidsmarkt).